Zpět na články
Předávání cen

Vítězná trofej pro Focus

30. 03. 2017

GERMAN DESIGN AWARD 2017 - Vítězná trofej pro FOCUS!

Úspěch zaznamenal model SLIMFOCUS. Topeniště unikátní konstrukce a designu spalující dřevo. Hermeticky uzavřená spalovací komora s odvodem spalin a nasáváním spalovacího vzduchu koncentrickým systémem znamená průlom v řešení. Zcela nezávislý provoz spotřebiče na vnitřním prostředí  umožňuje instalaci do nízkoenergetických budov.